Catering Kunert 
Personeelsdienstmanager voor gastronomie en beveiliging

Impressum


Catering Kunert

Eigenaar Martina Kunert

Kingsfordweg 151
Amsterdam
1043 GR
Netherlands    
        

Mobil: +49 0151 75119915

Email: info@CateringKunert.nl

www.CateringKunert.nl

www.Nagel-Cosmetica.nl
Vrijwaringsclausule
Catering Kunert aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de op deze website verstrekte informatie. Catering Kunert is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van deze website. Voor alle op deze website aangeboden externe links die verwijzen naar externe websites, waarop inhoud wordt aangeboden die onder de verantwoordelijkheid van derden valt, wordt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud aanvaard. Catering Kunert verklaart hierbij geen enkele invloed te hebben op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte pagina's, distantieert zich uitdrukkelijk van alle inhoud van alle pagina's die sinds het plaatsen van de link naar onze website zijn gewijzigd, en neemt deze inhoud in geen geval als haar eigen inhoud over. Wij zijn dankbaar voor elke verwijzing naar twijfelachtige inhoud op pagina's waarnaar wordt verwezen door middel van een link op onze website.Copyrightvermelding
Alle inhoud en structuren van deze website zijn beschermd door het auteursrecht en het aanvullende auteursrecht. Publicatie op het World Wide Web of in andere internetdiensten vormt geen verklaring van toestemming voor enig ander gebruik door derden. Wij staan uitdrukkelijk toe dat onze documenten worden geciteerd en dat er links naar onze website worden opgenomen, voor zover duidelijk wordt gemaakt dat de inhoud die van Catering Kunert en dat deze inhoud niet verbonden is met de inhoud van derden die in het belang van Catering Kunert.
 


Industriële eigendomsrechten
Alle binnen deze website genoemde en eventueel door derden beschermde en beschermde merken en handelsmerken zijn zonder enige beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaars. Het enkele feit dat een merk wordt vermeld, leidt niet tot de conclusie dat het niet beschermd is door de rechten van derden. 

Bezoek deze pagina binnenkort opnieuw. Hartelijk dank voor uw interesse!